Stifterne
I protokollen fra 1993 står det at Centralstyret 3. mars godtok at alle som hadde møtt fram på de 3 første sangprøvene kunne tegne seg som stiftere av koret.
I forfatningen §3 andre ledd står det under avstemmingsregler at korets stiftere i alle avstemmingssaker har dobbeltstemme.

Følgende 11 tegnet seg: (fra venstre) Per Lie, Harald Nilsen, Tom Gudim Eriksen, Helge Hovland, Per Andersen, Jon Aaleskjær, Halvor de Flon, Dag Anders Nordahl, Ragnar Gabrielsen, Vidar Kinn og Svein Kristiansen.

...tilbake

Søk
Linker
Om oss på f-b.no
Sangtekster
Nettstedet administreres med enkelWEB fra IntegrasjonsPartner AS