Ikkestifterforeningen "ISF D.U."
Den 10.februar 1993 var det noen unge menn som ønsket å starte et mannskor for å synge nasjonalromantiske sanger. De var ca. 10-11 mann som fortsatt hadde lyst til å synge etter at Frikirkens mannskor var oppløst. Disse første var en mer eller mindre sammenrasket gjeng av frikirkebrødre med forskjellig musikalsk kompetanse.

Etter hvert meldte det seg et behov for å styrke koret med flere sangere. Disse ble nøye utvalgt og vurdert og etter hvert spurt om de ville prøvesynge i FMSF eller Fredriksstad Mandssangerforening som koret nå het. Disse nye sangere fikk en annerledes status i koret enn de første som for øvrig kalte seg stiftere. De nye sangere ble hundset med og holdt nede på forskjellige måter. De hadde ikke stemmerett på årsmøtet og måtte gå sin aspiranttid med sort sløyfe mens stifterne staset seg opp med hvit sløyfe som seg hør og bør til livkjole. Etter hvert som flere nye kom til og gikk sin aspiranttid fikk de sin stemmerett. Men noen særlig innflytelse fikk de allikevel ikke idet stifterne hadde sikret seg dobbelt stemme i alle avstemmingssaker, og således styrte koret med jernhånd.

Etter noen år var vi blitt så mange at vi valgte å starte vår egen forening i foreningen. På en buss mellom Stockholm og Fredrikstad etter en Finlandsreise den 14. juni 1998 avholdt vi vårt stiftelsesmøte, og dermed var ikkestifterforeningen-de utvalgte stiftet. Nå kunne vi også kalle oss stiftere, men gjør vi det? Nei, vi er stolt av å være ikke-stiftere, for vi er de utvalgte.

Ikkestifterforeningens formål er å arbeide for større innflytelse og demokrati i FMSF.

Foreningen avholder årsmøte en gang i året og medlemsmøter etter behov.

Foreningens medlemmer bærer røde strømper i stedet for sorte for å markere sin tilhørighet til ISF-DU.

Alle nye medlemmer må undertegne på en såkalt lojalitetspakt til ISF-DU for å kunne bli opptatt som fullverdige medlemmer i begge foreninger.

Generalsekretær siden stiftelsen og til d.d er 1.bass O.Josef Nygård.

 

...tilbake

Søk
Linker
Om oss på f-b.no
Sangtekster
Nettstedet administreres med enkelWEB fra IntegrasjonsPartner AS