FREDRIKSHALDS SANGFORENING 1846 – 16.FEBRUAR – 1946
Fredrikshalds Sangforening gjennom 100 år
Festskrift utgitt i anledning av 100-års jubileet.
Redaktør lektor Alf Køber
E.Sem A-s  trykkeri Halden 1946 – 488 sider.
...tilbake

Søk
Linker
Om oss på f-b.no
Sangtekster
Nettstedet administreres med enkelWEB fra IntegrasjonsPartner AS