Mandssangernes Centralstyre
Centralstyret er korets daglige ledelse. Styret får sitt mandat fra Generalforsamlingen og er på valg hvert år. Styret består av president, visepresident, dirigent og skriverknegt. De tre førstnevnte har stemmerett i styret.I tillegg møter skattemesteren i styremøter for å ivareta korets økonomi.

Etter siste valg er det disse betrodde menn som besitter de høyverdige verv i Centralstyret:

President: Tom Gudim Eriksen
Visepresident: Knut Henriksen
Dirigent: Helge Hovland
Skattmester: Geir Pedersen
Skriverknegt: Per Øivind Johannessen

Geir Pedersen - Skattemester
Vegard Johnsen Hauge - Dirigent
Jostein Vist - Visepresident
Skriveknægt - Erik Bentsen
Varamedlem - Dag Anders Nordahl
Søk
Linker
Om oss på f-b.no
Sangtekster
Nettstedet administreres med enkelWEB fra IntegrasjonsPartner AS